Du kanske redan har sett lustgas patroner eller kapslar på Jardin des Plantes eller Rose Garden i Montauban. Även på bänkarna i La coulée verte, nära gymnasiet men också i centrum. Används inom det medicinska området för att lindra smärta, är dessa lustgas gaspatroner normalt för användning av mat. Dess over-the-counter marknadsföring har gjort det tillgängligt för alla. Lustgas, mer känd som lustgas, har avletts från dess användning av ungdomar att bli ett läkemedel vars användning fortsätter att öka. Denna avledda användning består i att inandas lustgas genom en ballong på Skolparty.se.

Människor söker genom sin lustgas konsumtion, en snabb och euforisk lustgas effekt. De befinner sig i några sekunder i ett tillstånd av spänning med effekter av berusning, yrsel och okontrollerbart skratt. lustgas varaktighet är mycket kort, användarna multiplicerar fångsterna och utsätter sig därför för stora hälsorisker. Upprepad användning med nära mellanrum kan orsaka allvarliga neurologiska, hematologiska, psykiatriska eller hjärtsjukdomar. Liksom tillfällig användning kan orsaka lustgas brännskador från kall lustgas , kvävning på grund av brist på syre, yrsel, medvetslöshet eller fall.

Antalet lustgas dödsfall eller olyckor ökar i Sverige.

Detta fenomen skapar också nya problem på allmänna vägar. Lokala myndigheter försöker hantera störningar i allmänhetens lugn, upprepade bullerstörningar, grupperingar. Men även jets eller övergivningar av lustgas patroner på gatorna av konsumenter.