Virtuellt privat nätverk-ett virtuellt privat nätverk. Privat-eftersom det förutsätter samma säkerhetsnivå som ett separat nätverk som inte har tillgång till Internet alls. Virtual-för i själva verket passerar trafiken mellan nätverksdeltagare via öppna internetkanaler, men i krypterad form. VPN-servrar används för att ansluta fjärrnätverk (kontor, regionala kontor), ansluta fjärranställda. Oavsett hur långt bort noderna eller medarbetarna är, använder de nätverket som om de var i angränsande rum, ända ner till delade mappar och skrivare.

Du kan skapa en VPN server med hjälp av inbyggda verktyg för även ett hem operativsystem, men dess funktionalitet kommer att begränsas.